Podmínky

Platební možnosti

 • Pokud hradí rodič / zákonný zástupce:
  1. Bezhotovostním převodem z účtu na bankovní účet: 1387437198/2700 UniCredit Bank, variabilní symbol číslo faktury.Pro platbu v eurech: IBAN: CZ7827000000001387542457.
  2. Vkladem na účet: 1387437198/2700 UniCredit Bank, variabilní symbol číslo faktury.
  3. Složenkou typu A, k dostání na každé poště, číslo účtu: 1387437198/2700 UniCredit Bank. Variabilní symbol číslo faktury. Platbu složenkou nelze využít pro platbu ze Slovenska!
 • Pokud hradí zaměstnavatel:
  Fakturou vystavenou námi na základě Vaší písemné objednávky, plátcem může být Vaše firma nebo podnikový výbor odborové organizace. Přesnou adresu odběratele je třeba v objednávce uvést. V případě platby přes zaměstnavatele se neplatí záloha, je nutno uhradit celou fakturu.

Poskytované slevy na tábor

 • Sleva při uhrazení plné ceny tábora od 1.1 2020 do 31. 1. 2020: 300 Kč (12 €)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za sourozence (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za kamaráda (Pokud ses již někdy účastnil některého z minulých ročníků našich táborů, máš možnost získat slevu, když k nám na tábor přivedeš svého kamaráda, který naopak s námi na táboře ještě nikdy nebyl. Pro uplatnění slevy za kamaráda je nutné v přihlášce napsat do kolonky pro poznámky žádost o tuto slevu a jméno účastníka. Bonus za kamaráda se účtuje zpětně po přijetí přihlášky od kamaráda.)
 • Sleva 500 Kč za účast na více turnusech/táborech pořádaných v roce 2020
 • Sleva pro děti z dětských domovů je individuální dle počtu dětí.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: 1000 Kč – zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: 1500 Kč – zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: 2500 Kč – zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: 100 % ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč (nutný doklad o nemoci)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: 100 % z ceny (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 300 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: 100 % z ceny pobytu
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč
 • V případě nekonání se tábora z důvodu karanténních opatření, vládních nařízení aj vracíme plnou částku, částku lze popř. převést na některou další akci (zimní tábor, letní tábor).

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7 si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31. 10. daného roku.

Jiné

Za poškození, odcizení nebo ztrátu mobilních telefonů, hotovosti, elektroniky, šperků a jiných cenných věcí neručíme, a to ani když si je děti dají k vedoucím do úschovy!